น้อง ๆ วัยรุ่นจาก จ.เชียงใหม่ จะพาทุกคนไปรู้จักคลินิกวัยรุ่น ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ที่ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพกับวัยรุ่นอายุ 10-24 ปี ที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการที่เป็นมิตร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูลจาก : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.เชียงใหม่