วันที่ 7 มิ.ย. 59 สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครสวรรค์ จัดสัมมนานักจัดรายการวิทยุเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุจำนวน 50 คน ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครสวรรค์ โดยสอดคล้องกับภารกิจที่ 5 การรณรงค์สื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร่วมไปกับการรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้การคุมกำเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์