วันที่ 7 มิ.ย. 59 จ.นครราชสีมา จัดประชุมเพื่อเตรียมการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตาม 9 ภารกิจภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้ร่วมประชุมจำนวน 30 คนประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของโรงพยาบาลจาก 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ด่านขุนทด อ.ปากช่อง อ.พิมาย และ อ.เมือง ณ ห้องประชุม ป.ตรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา