วันที่ 31 พ.ค. 59 จ.ลำพูน จัดประชุมประเมินสภาพปัญหาของเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและตั้งครรภ์ เพื่อหาแนวทางในการคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือเยาวชนให้ครอบคลุมรอบด้าน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อัยการจังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ตำรวจ ครู และเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย ณ ห้องประชุม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำพูน