วันที่ 1 มิ.ย. 59 จ.พะเยา จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมของจังหวัดใน 3 เดือนข้างหน้า ภายใต้ภารกิจ 9 ด้าน โดยมีคณะทำงานพื้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา