วันที่ 28 พ.ค. 59 จ.นครพนม จัดอบรมทักษะการสื่อสารกับวัยรุ่น ให้กับตัวแทนพ่อแม่ผู้ปครองที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ใน รร.นครพนมวิทยาคม จำนวน 54 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่นในเรื่องความรักและเพศศึกษา ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง รร.นครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม