วันที่ 27 พ.ค. 59 จ.นครพนม จัดอบรมเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รร.นครพนมวิทยาคม จำนวน 51 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศศึกษา ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง รร.นครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม