ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและต้องการสร้างความเข้าใจในประเด็นท้องวัยรุ่นและท้องไม่พร้อม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรึกษาทางเลือกเพื่อสานพลังเครือข่ายทางสังคม ในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ที่จะอบรม 2 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ (บ้านพักฉุกเฉิน) หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2559

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2559 ณ เรือนพฤกษา บูติก รีสอร์ท ปากเกร็ด นนทบุรี หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

โดยบริจาคเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1,200 บาท/คน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ คุณจันทิมา ตรีเลิศ โทรศัพท์ 0-2525-4922-3 มือถือ 09-3604-4604 โทรสาร 0-2535-4938 อีเมล์ jaanjao@gmail.com

[pdf-embedder url=”http://www.thaiteenpreg.com/wp-content/uploads/2016/06/Doc1.pdf”]