“การรักษาความลับ” ในการทำงานบริการคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น หมายถึง การรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับประเด็นทางสุขภาพของวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดระหว่างผู้ให้บริการและวัยรุ่น การรักษาความลับนี้ครอบคลุมไปถึงเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่น ๆ ของคลินิกด้วย อาทิ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab) ฯลฯ

 

สิทธิของผู้เยาว์ต่อการรักษาความลับ

ในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีกฎหมายรับประกันในสิทธิของผู้เยาว์ที่จะได้รับการปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือรักษาความลับ แต่วัยรุ่นและผู้ให้บริการด้านสุขภาพก็ไม่ได้มีความเข้าใจต่อขอบเขตของสิทธินี้เสมอไป ตัวอย่างเช่น

๏ ทุกมลรัฐและวอชิงตัน ดี.ซี. รับประกันในการรักษาความลับสำหรับวัยรุ่นที่ไปใช้บริการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มี 11 มลรัฐที่ระบุว่ามีการกำหนดอายุของผู้เยาว์ (12 – 14 ปี) นอกจากนี้ยังมี 31 มลรัฐที่ระบุอย่างชัดเจนว่า การตรวจหาเชื้อเอชไอวีและการรักษารวมอยู่ในบริการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้เยาว์สามารถให้ความยินยอมด้วยตัวเองได้

๏ 25 มลรัฐและวอชิงตัน ดี.ซี. อนุญาตให้ผู้เยาว์ทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองในการรับบริการคุมกำเนิด มี 21 มลรัฐที่อนุญาตให้ผู้เยาว์สามารถให้ความยินยอมตัวเองในการเข้ารับบริการคุมกำเนิดในบางประเภท มีเพียง 4 มลรัฐที่ไม่มีนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๏ ผู้รับบริการในคลินิกที่รับทุนผ่านโปรแกรมวางแผนครอบครัวของบริการสาธารณสุข จะได้รับการประกันจากรัฐในการรักษาความลับในการมารับบริการคุมกำเนิด โดยไม่คำนึงว่าผู้รับบริการจะอายุเท่าไหร่ หรือกฎหมายมลรัฐจะเป็นอย่างไร

๏ ในบางมลรัฐจะให้ทางเลือกกับแพทย์ในการแจ้งผู้ปกครองของผู้เยาว์ไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวที่มาใช้บริการสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ สารเสพติด หรือสุขภาพจิต อย่างไรก็ตามกฎหมายในมลรัฐเหล่านี้ปล่อยให้การตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ปกครองอยู่ที่แพทย์

๏ ศาลมีอำนาจสั่งการให้แพทย์รายงานต่อเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายเมื่อเชื่อว่าผู้เยาว์ถูกทารุณกรรมหรือล่วงละเมิดทางเพศมา และบางครั้งในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่บรรลุนิติภาวะหากมีเพศสัมพันธ์มาก็จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถูกข่มขืน ซึ่งถือเป็นการสร้างความลำบากใจให้กับแพทย์และผู้รับบริการที่อายุน้อยเป็นอย่างมาก

๏ ทุกคลินิกของ Planned Parenthood จะให้บริการที่เป็นความลับกับผู้เยาว์ในเรื่องคุมกำเนิดและตรวจ/รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่เมื่อมีการร้องขอข้อมูลโดยกฎหมายรัฐ บางคลินิกจะต้องแจ้งไปยังผู้ปกครองเพื่อขอคำยินยอมก่อนให้บริการยุติการตั้งครรภ์แก่ผู้เยาว์

 

หมายเหตุ : ข้อมูลวิจัยงานบริการทางคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น มาจากการวิจัยโดย Sue Alford, MLS ปี 2009 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเพื่อวัยรุ่น