วันที่ 26 พ.ค. 59 จ.ลำปาง จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ศาลากลางจังหวัดลำปาง