24 พ.ค. 59 จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.ด่านช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี