วันที่ 24 พ.ค. 59 จ.ตาก จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.เมืองตาก เพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดแผนปฏิบัติการปีที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สพม.เขต 38 อบต.ป่ามะม่วง อบต.น้ำรึม รพ.สต.บ้านชะลาด กศน.เมืองตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตาก และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก