วันที่ 23 พ.ค. 59 จ.สุพรรณบุรี จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี รุ่นที่ 2 จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงพยาบาลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี