วันที่ 18 พ.ค. 59 จ.ตาก จัดกิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องทักษะในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น ซึ่งเป็นงานในภารกิจที่ 2 ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้เข้าร่วมเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น3 เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก