วันที่ 18 พ.ค. 59 จ.ลำปาง จัดประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานของทุกเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนจากอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา อบจ.ลำปาง รวม 21 คน ณ ห้องศาลาดอน โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง