วันที่ 14-15 พ.ค. 59 จ.กระบี่ จัดอบรมอาสาสมัครวัยทีน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษาและการให้การปรึกษากับเพื่อนเยาวชนด้วยกัน ผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชนจากพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.เหนือคลอง ต.คลองขนาน ต.ห้วยยูง ต.นกยาง และ ต.กระบี่น้อย จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่