วันที่ 17 พ.ค. 59 จ.ตาก จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.แม่สอด เพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการปีที่ 1 และร่วมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมในพื้นที่ อ.แม่สอด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต.แม่ปะ เทศบาลนครแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ฯลฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก