คลิปวีดีโอ : “เราจะทำงานอย่างไร จึงจะได้เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง”

0
666 views

ป้ามล ทิชา ณ นคร จากบ้านกาญจนาภิเษก มาชวนคิดชวนคุยในประเด็นเรื่องการทำงานกับเยาวชน คนทำงานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ทุกคนไม่ควรพลาดคลิปนี้