ป้ามล ทิชา ณ นคร จากบ้านกาญจนาภิเษก มาชวนคิดชวนคุยในประเด็นเรื่องการทำงานกับเยาวชน คนทำงานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ทุกคนไม่ควรพลาดคลิปนี้