วันที่ 13 พ.ค. 59 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 243 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ