พบกับ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มาพูดคุยถึงแนวทางในการเชื่อมโยงและขยายผลการทำงานจากโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. กับการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในระดับชาติ ที่จะทำให้คนทำงานเห็นว่าการทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกจังหวัดต้องดำเนินการ มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องนี้กันค่ะ