“ร้านขายยา” ที่ให้บริการมากกว่าแค่ขายยาหรือให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา  เพราะร้านขายยาแห่งนี้ส่งต่อบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัยและเป็นมิตรให้กับวัยรุ่น  พบกับ ภญ. ดร. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ  นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและแนวคิดในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับวัยรุ่น