วันที่ 29-30 เม.ย. 59 จ.กระบี่ จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ “การสื่อสารเรื่องเพศในบ้าน” เพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทักษะในการสื่อสารกับเยาวชน และส่งเสริมเรื่องสุขภาพทางเพศให้กับเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองและเยาวชน ต.เหนือคลอง จำนวน 50 คน ณ บุหลันอันดาบาน่ารีสอร์ท อ.อ่าวลึก จ.กระบี่