วันที่ 26 เม.ย. 59 จ.นครพนม จัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่นในชุมชน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศ และเสริมทักษะเรื่องการสื่อสารในครอบครัว โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตึกศูนย์สามวัย อ.ธาตุพนม จ.นครพนม