วันที่ 22 เม.ย. 59 จ.เชียงราย จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีที่1 และวางแผนปรับปรุงแผนการงานดำเนินโครงการฯ ปี2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย