เชิญชวนทุกท่านแวะ Love you more @บาร์นมประจวบ” พื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนในการพูดคุยเรื่องเพศและเอชไอวี ณ สะพานสราญวิถี (สะพานปลาอ่าวประจวบฯ) ทุกวันศุกร์ และเสาร์ เวลา 17.30 – 21.00 น. โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จะนำไปดำเนินกิจกรรมพัฒนาเยาวชนของจังหวัดประจวบฯ ต่อไป