ศูนย์ออกแบบสุขภาพเยาวชน (Youth-center Health Design)  องค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนเพื่อสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนทั้งการออกแบบ ประเมินผล และสกัดความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้าถึงง่ายเป็นช่องทางสำหรับการแก้ปัญหา ได้จัดทำรายงานสมุดปกขาวชื่อว่า  TECHsex USA เพื่อสำรวจสถานการณ์ด้านสุขภาพทางเพศในเยาวชนในยุคดิจิตัล ตั้งแต่เรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาข้อมูล เพื่อเรียนรู้ สื่อสาร  แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสุขภาพวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นสหรัฐฯ

ในรายงานฉบับดังกล่าวได้ให้ข้อสังเกต และคำแนะนำที่มาจากการเก็บข้อมูล การสำรวจและสัมภาษณ์เยาวชนอายุ 13 -24 ปี  ในช่วงปี 2011 จำนวนกว่า 1,500 คน แบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่คือ รูปแบบการสื่อสาร การวินิจฉัยและการรักษาความเป็นส่วนตัว และช่องทางกลางที่ใช้สื่อสาร  ซึ่ง 3c4teen เห็นว่าข้อสังเกตและคำแนะนำเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบเพื่อให้บริการสุขภาพมีความเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตัล จึงได้เรียบเรียงในส่วนของเนื้อหาท้ายงานมานำเสนอ ดังนี้

รูปแบบการสื่อสาร

ข้อสังเกต  

วัยรุ่นลงมือค้นหาข้อมูลโดยคาดหวังข้อมูลที่แม่นยำ ข้อมูลเชิงลึกและช่วยให้เหลือได้ในเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และสุขภาพทางเพศ

คำแนะนำ

พิจารณาวิธีการให้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ที่ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลนั้นแม่นยำและไม่มีอคติ

ข้อสังเกต  

วัยรุ่นต้องการคนที่พูดคุยโดยแสดงกิริยาอาการให้รู้ว่ามีความเคารพในตัววัยรุ่น

คำแนะนำ

น้ำเสียงในการสื่อสารผ่านทางออนไลน์ควรเจืออารมณ์ขัน แสดงถึงสติปัญญาในการสื่อสาร และตรงไปตรงมา น้ำเสียงที่เจืออารมณ์ขันสำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อสื่อสารกับวัยรุ่นว่าควรคุยหรือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้วยภาษาแบบที่วัยรุ่นใช้กัน

ข้อสังเกต 

เมื่อพูดถึงเรื่องเซ็กส์  คำว่า “ไว้ใจ” และ “โง่”  คือคำที่สำคัญ วัยรุ่นต้องการข้อมูลและคนที่ไว้ใจได้จริง เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วการไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือการท้องโดยไม่ตั้งใจนั้น   เป็นเรื่อง “โง่”

คำแนะนำ 

ต้องรู้จักใช้คำว่า “ไว้ใจ” และ “โง่” ให้เป็น  ในการสื่อสารกับวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ผ่านทางออนไลน์

การวินิจฉัยและการรักษาความเป็นส่วนตัว

ข้อสังเกต

วัยรุ่นต้องการการวินิจฉัยและการรักษาความเป็นส่วนตัวในการพูดคุยเรื่องเพศทางออนไลน์  ที่สร้างความมั่นใจว่าโปรแกรมและการให้บริการที่ได้รับนั้นจะไม่ทำให้ถูกตามรอยได้ว่าเป็นใคร

คำแนะนำ

พัฒนาโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานปกป้องความเป็นส่วนตัว เช่น โปรแกรมส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้คำที่เป็นรหัส เป็นต้น

ข้อสังเกต

จากการจัดสนทนากลุ่มย่อยพบว่าผู้ตอบจำนวนมากมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับภาพ ข้อความ หรือวิดิโอที่สุ่มขึ้นมาโชว์ในโทรศัพท์ของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน

คำแนะนำ

ให้คิดถึงโปรแกรมที่ผลัก ไม่ใช่ดึง ซึ่งโปรแกรมประเภทผลัก คือการให้เนื้อหาปรากฏขึ้นเฉพาะคนที่ขอมาเท่านั้น

ช่องทางกลาง           

ข้อสังเกต

การใช้อินเตอร์เน็ต เช่น กูเกิล คือจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นหา

คำแนะนำ

ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทำงานสอดคล้องกับการใช้เวบค้นหาโดยอาศัยการวิเคราะห์คำสำคัญ เพื่อช่วยโฆษณาเวบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

ข้อสังเกต

อินเตอร์เน็ตเป็นหนึ่งในอีกหลายทางของการเรียนรู้เรื่องเพศ

คำแนะนำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยประกอบรูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศให้ทำได้หลากหลายขึ้น แต่อย่าทิ้งการสื่อสารแบบออฟไลน์หรือการสื่อสารผ่านเวบที่มีอยู่แล้วเพื่อไปทำสิ่งใหม่ๆ ตามกระแส

ข้อสังเกต

ตระหนักถึงอำนาจของสื่อลามก เพราะวัยรุ่นแทบทุกคนล้วนสัมผัสกับสื่อลามกในช่วงที่เติบโตกันมาทั้งนั้น

คำแนะนำ

จัดลำดับขั้นขององค์ประกอบสื่อลามกที่จะกระตุ้นอารมณ์ของวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในแบบที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะวัยรุ่นชายซึ่งมีอยู่หลากหลายกลุ่ม

ข้อสังเกต

โทรศัพท์มือถือเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นที่สามารถส่งข้อความได้และฟังก์ชั่นนี้ถือเป็นตัวหารร่วมที่ต่ำสุด

คำแนะนำ

สำรวจหาวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ส่งข้อความที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรียนรู้ โดยข้อความที่ส่งนั้นต้องคำนึงถึงน้ำเสียงและคำแนะนำในการปฏิบัติด้วยหากต้องการใช้เพื่อรณรงค์และให้บริการแก่วัยรุ่น

ข้อสังเกต

ทวิตเตอร์ โฟรสแควร์ และสื่อโซเชียลสารพัดที่เพิ่มขึ้นมา อาจไม่ใช่สิ่งที่วัยรุ่นทุกคนใช้กันอย่างแพร่หลาย

คำแนะนำ

สื่อโซเชียลมีเดียมีหลายประเภท แม้หลายสื่อไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารและการให้การศึกษา แต่ก็เหมาะที่จะใช้เป็นช่องทางในการรับฟังข้อมูลจากกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่นอกตลาดสุขภาพ

ข้อสังเกต 

ผู้ชายชอบเล่นเกมออนไลน์ผ่านทางวิดิโอและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมากกว่าผู้หญิง

คำแนะนำ

สำรวจวิธีการต่างๆ ที่จะใช้ในการให้ข้อมูลแก่วัยรุ่นชาย โดยแทรกเข้าไปในพื้นที่ของการเล่นผ่านช่องทางเหล่านั้น

เนื้อหาจาก 3C4teen