คุณคิดอย่างไรกับการยุติการตั้งครรภ์? ลองไปฟังหลากหลายทัศนะจากผู้คนในสังคมที่คิดเห็นกับประเด็นนี้ และลองถามตัวเองว่าเราคิดเห็นอย่างไรกันค่ะ