วันที่ 21 เม.ย. 59  จ.ประจวบฯ จัดประชุมทีมประเมินภายใน ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินติดตามผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ