เชิญรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์เรื่อง “เราจะทำงานอย่างไร จึงจะได้เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง” โดย คุณทิชา ณ นคร (ป้ามล) บ้านกาญจนาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 10.15 – 12.00 น. ทาง www.thaiteenpreg.com