วันที่ 18 เม.ย. 59 มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับทีมประเมินภายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 คน จัดประชุมวางแผนเพื่อเตรียมภาคีเครือข่ายและยกระดับการทำงานโครงการในปีที่ 2 ของทั้งสองจังหวัด โดยจะมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง และเชื่อมโยงกลไกการทำงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานเชียงใหม่