วันที่ 18 เม.ย. 59 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานเพศศึกษา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทนจาก สพม. เขต 30, อบจ.ชัยภูมิ, สํานักงานเขตการศึกษาเขต 30, สพป.เขต 1-3, รร.เทศบาล 2, รร.บ้านกุดหูลิง, รร.ในคูนวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกและหน่วยงานที่ทำงานในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 15 คน เพื่อสรุปผลงานการดำเนินงานเพศศึกษาปี 58 และเสนอแนวทางการดำเนินงานต่อในปี 59 รวมถึงร่วมกันวางแผนการอบรมครูผู้สอนเพศศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ