วันที่ 7 เม.ย. 59 คณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมทำแผนการดำเนินงานปีที่ 2 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งทำให้เห็นทิศทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งเป็นนโยบายระดับจังหวัดและประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่