วันที่ 24 มี.ค. 59 จ.ลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย ทีมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยุร่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (สพม.35) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่เกี่ยวข้อง แกนนำพ่อแม่ และแกนนำเยาวชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมธีวุฒิกร อ.เมือง จ.ลำพูน