“ท้องถิ่นเข็มแข็งเข้าใจวัยรุ่น : แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” บอกเล่าเรื่องราวของข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและภาพรวมเชิงนโยบายเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ รวบรวมนโยบายและมาตรการเชิงสังคมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมกับมีตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานที่น่าสนใจ อาทิ อบต.สระ จ.พะเยา อบต.จำปาโมง จ.อุดรธานี อบต.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ฯลฯ ที่สามารถนำแนวคิดหรือวิธีการทำงานไปปรับใช้ในพื้นที่

นอกจากนี้ในหนังสือยังมีการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเห็นแนวทางหรือขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในพื้นที่

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

[pdf-embedder url=”http://www.thaiteenpreg.com/wp-content/uploads/2016/04/outbond.compressed.pdf”]