วันที่ 24 มี.ค.59 จ.เลย จัดประชุมกรรมการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ที่อำเภอเชียงคาน มีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคานเป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่ ที่ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ณ ห้องประชุมภูทอก อ.เชียงคาน จ.เลย