วันที่ 15 มี.ค. 59 จ.ตาก จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเป็นการวางแผนการทำงานของอำเภอบ้านตาก หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านตาก, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านตาก, โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร, วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอโคน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก, องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก และองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ณ ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านตาก