เครือข่ายแพทย์อาสา R-SA พร้อมช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ชวนมารู้จัก…เครือข่ายแพทย์อาสา R-SA  ที่เป็นกลุ่มแพทย์ พยาบาล

ที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ผ่านการพูดคุยกับ นพ. เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล ผู้ประสานงานเครือข่ายแพทย์อาสา R-SA