ระหว่างวันที่ 10-19 ก.พ. 59  จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมหลักสูตรพ่อแม่เปิดใจ ลูกหลานรักปลอดภัย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมอบรมจำนวน 574 คน เพื่อพัฒนาทักษะให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศ และมีทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัว