วันที่ 12 ก.พ. 59 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียนต้นแบบในการสอนเพศวิถีศึกษาของ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์วันแห่งความรัก ประกอบด้วย การแสดงละคร “สารสื่อรัก Safesex” การจับฉลากสอยดาว กิจกรรมห้องสมุดเพศศึกษา ฯลฯ โดยนักเรียนให้ความสนใจในเรื่องแนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ซึ่งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง ได้ร่วมสนับสนุนสื่อและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบกิจกรรมในวันดังกล่าว