เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2559 คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโครงการผู้ใหญ่คุยเปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) โดยการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดกิจกรรม “คุยเปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย-วาเลนไทน์ 59 ที่อ่าวประจวบฯ” ณ สวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขับเคลื่อน 9 ภารกิจของงานป้องกันท้องวัยรุ่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจ