วันที่ 12 ก.พ. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนื่องในวันวาเลนไทน์ ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมวิทยาเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมถาม-ตอบเพื่อชิงรางวัล และการประกวดเต้นคัฟเวอร์ (cover dance)