วันที่ 9 ก.พ. 2559 คณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง เทศบาลลำปางหลวง คณะทำงานคุ้มครองเด็กในชุมชน สสอ.เกาะคา และ รพ.เกาะคา ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เนื่องในโอกาสวันแห่งความรักที่ใกล้จะมาถึง กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ในชุมชน ประกวดคำขวัญและหนังสั้น ให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แนะนำบริการที่เป็นมิตรให้กับวัยรุ่น เป็นต้น