ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นห่วงสถานการณ์ท้องไม่พร้อมของเยาวชนในจังหวัดที่มีสถิติติด 1 ใน 5 ของประเทศ ชี้ผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่ช่วยได้หากคุยแบบเปิดใจกับลูก ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พมจ.) เผยทุกหน่วยงานของประจวบฯ พร้อมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ขณะที่เยาวชนอยากเห็นพ่อแม่เข้าใจและพูดเชิงบวกกับลูกมากกว่าบ่น

          นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวในงาน คุยเปิดใจลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย-วาเลนไทน์ 59 ที่อ่าวประจวบฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรง เช่นเมื่อปี 2557 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสถิติสูงเป็นลำดับ 3 ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่รอบตัวเด็ก โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ใกล้ชิดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

          ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังกล่าวอีกว่า ผู้ใหญ่ควรปรับตัวให้มีความเข้าใจเด็กที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น สามารถพูดคุยกับลูกได้ตั้งแต่ยังเล็กโดยส่งเสริมบรรยากาศสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก รักได้แต่อยากให้ปลอดภัย ทำให้เด็กเห็นว่าเรื่องเพศคุยในบ้านได้ ซึ่งหากทำได้ก็จะเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาอื่น ๆ ในบ้าน เช่น ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม และปัญหายาเสพติดอีกด้วย

          นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พมจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ทุกหน่วยงานของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้บูรณาการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นไปด้วยกันเพื่อให้อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีไม่เกิน 50 คนต่อประชากรพันคน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คลอดแล้วไม่พร้อมเลี้ยงดู พมจ.เองก็มีระบบที่จะรองรับ เช่น มีสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงโดยที่พ่อแม่ของเด็กยังมาหาลูกได้ หรือจะยกมอบบุตรให้กับสถานสงเคราะห์เป็นสิทธิขาดก็ได้โดยที่ พมจ.จะหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ จึงอยากประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าคลอดแล้วไม่พร้อมเลี้ยง อย่าทิ้งเด็ก ขอให้ส่งมอบเด็กที่คลอดให้กับทาง พมจ.เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลเด็กให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพต่อไป และหากชีวิตประสบปัญหาขอให้ปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 ฟรี 24 ชั่วโมง หรือสายด่วน 1663 เวลา 9.00-21.00 น. ทั้งนี้ จ.ประจวบคีรีขันธ์พบการทอดทิ้งบุตรค่อนข้างน้อย โดยปีที่ผ่านมาพบเพียง 1-2 รายเท่านั้น

          ด้านนายชาคริต จิตต์ภักดี เยาวชนอาสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัญหาเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการออกจากโรงเรียนกลางคันหรือท้องไม่พร้อม ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เด็กไม่สามารถคุยกับผู้ใหญ่ได้ทุกเรื่อง พอมีปัญหาก็คุยกับเพื่อน เลยถูกมองว่าวัยรุ่นให้ความสำคัญกับเพื่อนมากทั้งที่ความจริงแล้วอยากคุยกับพ่อแม่มากกว่า

          “ผมมองว่า ลูกรักพ่อแม่นะ แต่ที่ดูเหมือนติดเพื่อนก็เพราะเราคุยทุกเรื่องกับพ่อแม่ไม่ได้ พอจะคุย พ่อแม่ก็จะเริ่มบ่นก่อน ถ้าผู้ใหญ่ลดการบ่นลงบ้าง ผมเชื่อว่าลูก ๆ เขาจะดีขึ้นนะ อย่างผม ถ้าแม่ผมบ่นน้อยลงผมก็พร้อมทำตัวดีขึ้น” นายชาคริตกล่าว และว่า “งานคุยเปิดใจลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย-วาเลนไทน์ 59 ที่อ่าวประจวบฯ ถือเป็นโอกาสดีที่พ่อแม่จะได้ข้อมูลและวิธีการดี ๆ ไปใช้พูดคุยกับลูกหลานเพื่อสร้างความเข้าใจในครอบครัวให้มากขึ้น”

          ทั้งนี้  งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับโครงการผู้ใหญ่คุยเปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) โดยการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (Chevron)