www.lovecarestation.com คลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศกับวัยรุ่น พร้อมส่งต่อบริการไปยังสถานพยาบาลที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

          ยูนิเซฟร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) เปิดตัวคลินิกออนไลน์ “เลิฟแคร์…กล้ารัก กล้าเช็ค”  www.lovecarestation.com ให้คำปรึกษาแบบแชทสดกับวัยรุ่นเรื่องความรัก เพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี พร้อมส่งต่อไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาล เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

          คลินิกออนไลน์เลิฟแคร์ถือเป็นบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการที่วัยรุ่นต้องการ ภายในแชทรูมจะประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแบบแชทสด ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น ถึง เที่ยงคืน ทุกวัน เพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศที่ถูกต้อง พร้อมส่งเสริมให้ตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเองที่จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อีกทั้งยังสนับสนุนให้วัยรุ่นเข้ารับบริการทางสุขภาพที่เป็นมิตรตามความเหมาะสม

          นอกจากให้คำปรึกษาทางออนไลน์แล้ว ยังมีบริการส่งต่อวัยรุ่นที่ต้องการเข้ารับบริการคุมกำเนิด ตรวจเพื่อหาเชื้อเอชไอวี และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวน 45 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ที่พร้อมให้บริการอย่างเป็นมิตร ไร้การตีตรา รักษาความลับของผู้รับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีอัตราค่ารักษาที่เหมาะสมกับวัยรุ่น

          แม้การส่งต่อบริการจะเกิดขึ้นเพียงแค่พื้นที่กรุงเทพฯ แต่คลินิกออนไลน์เลิฟแคร์ถือเป็นบริการด้านสุขภาพที่วัยรุ่นทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการได้ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด หากเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็เชื่อได้ว่าวัยรุ่นจะเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศที่ปลอดภัยและเป็นมิตรใน www.lovecarestation.com