ระหว่างวันที่ 1-9 ก.พ. 2559 กองงานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมจัดนิทรรศการในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย กิจกรรมภายในบูธนิทรรศจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อรณรงค์เนื่องในเดือนแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจ