www.thaiteenpreg.com เชิญรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์เรื่อง “เรียนรู้เรื่องรัก…รู้จักเรื่องเซ็กส์” โดย นพ. สุกมล วิภาวีพลกุล ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 14.30 – 15.30 น.

หมายเหตุ ถ่ายทอดสดจากงานประชุมวิชาการ “แม่วัยรุ่น : วาระแห่งชาติ” โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี