จ.เชียงราย จัดอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนกรณีตั้งท้องไม่พร้อม เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมต้นไทร โรงแรมคงการ์เด้นวิวรีสอร์ท จ.เชียงราย โดยมีครูและนักเรียนโครงการ Youth Counselor จำนวน 45 คน จาก 6 โรงเรียนในเขต อ.เมือง อ.พาน และ อ.แม่สาย เข้าร่วม การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อนในกรณีที่ตั้งท้อง อีกทั้งผู้เข้าอบรมยังได้รู้จักกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการส่งต่อวัยรุ่นที่ตั้งท้องไม่พร้อมไปสู่บริการที่เหมาะสมต่อไป