“การทำแท้ง” ดูเป็นประเด็นที่เปราะบางเสมอสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วย แต่สำหรับผู้หญิงที่กำลังเผชิญปัญหา “การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม” การทำแท้ง หรือการยุติการตั้งครรภ์อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้หญิงสามารถตัดสินใจในเนื้อตัวร่างกายตัวเอง แต่ในหลายประเทศสิทธิดังกล่าวก็ไม่เคยตกอยู่ในมือของผู้หญิงเลย

          ในงาน Pro – Voice 2 : เสียงของผู้หญิงเพื่อการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ร้านอาหารเพื่อนรัก (Friends) กรุงเทพฯ ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Vessel” หรือเรือเสรีภาพเพื่อเสียงผู้หญิง ได้ถูกนำมาฉายอีกครั้ง หลังจากที่เคยถูกฉายไปแล้วถึง 4 ครั้งในวาระต่าง ๆ ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Women on waves โดยมี ดร.รีเบคก้า กอมเปิร์ท (Dr.Rebecca Gomperts) แพทย์หญิงชาวเนเธอร์แลนด์ที่เป็นหัวเรือสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นให้ผู้หญิงเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยเธอจะล่องเรือไปยังประเทศที่การทำแท้งยังถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย จากนั้นจะรณรงค์ให้ผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งรับรู้ข้อมูลและเข้ารับบริการ โดยเธอและทีมงานจะรับผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งขึ้นเรือ ลอยลำออกไปยังน่านน้ำสากลที่ติดกับประเทศนั้น ๆ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการโดยให้ผู้หญิงทานยาที่มีความปลอดภัย

          การเดินทางไปแต่ละประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย รีเบคก้าและทีมงานถูกต่อต้านอย่างหนักจากคนที่ไม่เห็นด้วย พวกเขาขับไล่ ตะโกนด่า หรือถือป้ายประท้วงในทุกครั้งที่เรือพยายามเทียบท่า แต่แรงเสียดทานต่าง ๆ ก็ไม่เคยทำให้ความพยายามที่ต้องการช่วยเหลือผู้หญิงให้เข้าถึงบริการทางสุขภาพที่ปลอดภัยลดน้อยลง ในบางประเทศแม้เรือของ Woman on waves ไม่สามารถที่จะเทียบท่าเรือได้เนื่องจากถูกต่อต้าน แต่เธอและทีมงานก็จะพยายามหาช่องทางที่จะสื่อสารกับผู้หญิงโดยตรง โดยการบอกข้อมูลของยายุติการตั้งครรภ์ ทั้งเรื่องตัวยาและวิธีใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้หญิงสามารถไปซื้อทานเองได้ตามร้านขายยา นอกจากนี้เธอยังสร้างแนวร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายในประเทศ การรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างจริงจังส่งผลให้ประเทศที่เคยมีกฎหมายห้ามทำแท้ง เช่น โปรตุเกส เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศอีกด้วย

          การฉายภาพยนตร์ในงาน Pro – Voice 2 ครั้งนี้ยังมีความพิเศษให้กับผู้เข้าชม เนื่องจากรีเบคก้าได้มาร่วมพูดคุยหลังจากที่ฉายภาพยนตร์เสร็จ เธอกล่าวถึงการทำงานให้ประสบความสำเร็จว่า ต้องมีองค์กรในพื้นที่ที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน และเนื่องจากประเด็นเรื่องการทำแท้งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน คนทำงานก็ต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับคนในสังคมว่าจะพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม รวมทั้งต้องสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ยาในการทำแท้งว่ามีความปลอดภัย หากทานอย่างถูกวิธีในอายุครรภ์ที่เหมาะสม รีเบคก้ากล่าวว่าการทำงานในประเด็นนี้แม้จะเหนื่อยและเป็นงานหนัก แต่ไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้หากผู้หญิงยังไม่สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

          มีคนเคยกล่าวว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากท้องเพื่อไปทำแท้ง ทุกคนล้วนมีเหตุผลของการตัดสินใจ เสียงของผู้หญิงที่ส่งเสียงมายังเรือ Woman on waves เป็นเสียงสะท้อนที่ทำให้รู้ว่า ยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่เผชิญกับปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเธอสามารถก้าวข้ามปัญหานั้นได้หากเธอมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเธอเอง