ผู้ดำเนินการอภิปราย : นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ร่วมมือ ร่วมใจทุกวัย ร่วมกันป้องกันแก้ไขวัยรุ่นตั้งครรภ์
วิทยากร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอ­บครัว มหาวิทยาลัยมหิดล