อัพเดทข่าวจากนครพนม ภาระกิจวันนี้ จัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ

0
410 views

เป็นตำบลที่ขยายผลจาก6 ตำบลเป้าหมาย ในจังหวัดนครพนม